Skip to content

Het KLIP: graafschade voorkomen

Het Kabel- en leidinginformatieplatform zorgt voor een vlotte uitwisseling van gegevens over ondergrondse kabels en leidingen. Elke uitvoerder van werken kan de vertrouwelijke gegevens over de precieze ligging van kabels en leidingen van netbeheerders gebruiken. Deze data-uitwisseling voorkomt graafschade.

KLIP Hero Visual v2

Veilige, betrouwbare en niet-exclusieve data-ecosystemen

Onze partners

We realiseren producten en oplossingen in data spaces altijd door samen te werken. Met onze partners zetten we Vlaanderen op de kaart als wereldspeler in datatech.

Blijf verbonden met Athumi