Skip to content

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring athumi.eu


Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op athumi.eu, de website van het Vlaams Datanutsbedrijf.

athumi streeft ernaar haar website en -toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 van de Vlaamse overheid waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende reden:

Niet-naleving van het bestuursdecreet

  • Sommige afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving.
  • Sommige teksten en sommige niet-tekstuele elementen scoren nog onder de minimale contrastverhouding.
  • Verborgen tekst voor screenreadergebruikers is nog niet vertaald naar het Nederlands.
  • Sommige elementen hebben een incorrecte naam, rol of staat waardoor ze niet correct worden voorgelezen door screenreaders.
  • Het mobiel menu heeft geen correcte tabvolgorde bij toetsenbordnavigatie.
  • De skiplink springt niet naar het begin van de inhoud.
  • De broncode bevat HTML-validatiefouten.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 04/05/2023 en gebaseerd op een beoordeling door een derde partij. De website werd getest door een IAAP gecertificeerde web accessibility specialist bij Craftzing.

Deze verklaring en onderstaande nalevingsstatus is voor het laatst herzien op 04/05/2023.

Feedback en contactgegevens

Ondervindt u problemen en wenst u hulp bij het vinden van informatie of het uitvoeren van een actie?
Hebt u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van athumi.eu of over deze toegankelijkheidsverklaring? Stuur een e-mail naar info@athumi.eu.

Handhavingsprocedure

Hebt u contact opgenomen maar bent u niet tevreden met het antwoord?
Stuur dan uw klacht naar de Vlaamse Ombudsdienst.

Adres: Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Telefoon: 1700

E-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be

Website: www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst