Skip to content

Technologieën

Adequate technologie is essentieel voor een veilige data-uitwisseling tussen verschillende partijen. Onze expertise en schaalbare diensten laten data veilig en met respect voor de privacy (‘Privacy by Design’) samenwerken. Zo komen betrouwbare en transparante datasamenwerkingen tot stand die over verschillende sectoren heen meerwaarde bieden.

De garanties van onze baanbrekende technologieën

Met onze schaalbare diensten streven we ernaar het behoud van controle over persoonsgegevens van consumenten te versterken en datakluizen in samenwerking met particuliere partners op de markt te brengen. We willen een innovatief platform voor data-uitwisseling ontwikkelen.

We bouwen binnen een uniek Vlaams en Europees wettelijk kader oplossingen die data cross-sectoraal laten samenwerken dankzij gestandaardiseerde diensten en technische bouwstenen die datasamenwerking toelaten.

We maken data los uit de applicaties, zodat echte datasamenwerking ontstaat en veilige data-ecosystemen tot stand komen. De datatechnologieën waarop onze data-ecosystemen gebaseerd zijn, verzekeren ook een makkelijke en snelle data-uitwisseling.

Athumi illustratie technologieen web

Veilig samenwerken rond data

Oplossingen

Personal & Smart Data Spaces en Data Collaboration Platforms zijn de oplossingen voor uw applicatie, businessmodel en de datasamenwerking die u nodig hebt. Onze producten en oplossingen maken veilige data-ecosystemen mogelijk.

Blijf verbonden met Athumi