Skip to content

Eerste 150.000 datatransacties via Vastgoedinformatieplatform, doorlooptijd halveert

Na de pilootfase lanceert het datanutsbedrijf Athumi nu het Vastgoedinformatieplatform (VIP) in heel Vlaanderen. Dit platform brengt een revolutie in de Vlaamse vastgoedsector en zorgt ervoor dat kopen en verkopen van vastgoed een stuk vlotter en sneller verloopt.

Al meer dan 150.000 vastgoedtransacties konden afgelopen maanden van het platform gebruik maken. De tijd om alle relevante vastgoedinformatie op te vragen, daalde van gemiddeld 20 naar 11 dagen.
"Het Vastgoedinformatieplatform is een mijlpaal in de digitalisering van vastgoedinformatie in Vlaanderen. Door de samenwerking tussen de overheid, Athumi en belangrijke partners, zoals Fednot en CIB, bevorderen we efficiëntie, transparantie en toegankelijkheid in vastgoedtransacties. Dit initiatief draagt bij aan een moderne en soepele ervaring voor notarissen, makelaars en burgers, en positioneert Vlaanderen als een pionier op het gebied van digitale vastgoedinformatie."

Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management

Het Vastgoedinformatieplatform biedt één kanaal voor het opvragen van vastgoedinformatie door professionele dienstverleners. In totaal zijn er al 320 gegevensbronnen beschikbaar op het platform, en dit aanbod breidt nog verder uit. Makelaars, notarissen, Vlaamse en lokale overheden wisselen er de informatie uit die nodig is bij een vastgoedtransactie.

Voor de vastgoedsector biedt dit platform een enorme tijdswinst. Vroeger verliepen de aanvragen via de individuele loketten van 300 lokale besturen. Nu kan zo’n aanvraag via het centrale Vastgoedinformatieplatform verlopen ongeacht in welke gemeente het perceel zich bevindt. De opgevraagde informatie wordt telkens op een uniforme manier digitaal afgeleverd. Alle lokale besturen zijn intussen aangesloten op het platform.

"Dit initiatief zorgt ervoor dat vastgoedinformatie sneller tot bij de notariskantoren geraakt. Dat komt niet alleen de notarissen en hun medewerkers ten goede, maar ook de burgers. De notariskantoren kunnen sneller de data interpreteren en ingrijpen als er in een dossier problemen opduiken. Zo kunnen ze hun cliënten optimaal bijstaan en advies verlenen."

Jan Sap

CEO Fednot

Vastgoeddata vlotter laten stromen

Het belangrijkste voordeel voor de vastgoedsector en de burger is dat het opvragen van informatie in de context van een vastgoedtransactie daardoor een stuk vlotter en sneller verloopt.

De gemiddelde tijd om alle informatie over een perceel op te vragen, halveerde hierdoor al naar 11 dagen. In de toekomst zal deze termijn nog verder kunnen dalen naarmate steeds meer informatie automatisch kan opgevraagd en gedeeld worden via de one-stop-shop van het Vastgoedinformatieplatform.

"Het vastgoedinformatieplatform is een belangrijke katalysator voor de digitalisering van alle informatie die voorhanden is over gronden en gebouwen, denk aan erfgoed- en bodeminformatie en of het nu om landbouw- of woongebied gaat. Hierdoor zullen de lokale besturen op termijn ook veel makkelijker en sneller andere aanvragen kunnen behandelen, zoals bijvoorbeeld omgevingsvergunningen."

Burgemeester Stad Genk en Voorzitter van de VVSG

Meer informatie, ook voor burgers

Komende maanden werken Athumi en haar partners nog aan het toevoegen van extra informatie en databronnen die via het platform aangeboden kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het bodemattest van OVAM. Het Vastgoedinformatieplatform heeft ambitieuze groeiplannen en er wordt continu gewerkt aan het aansluiten van extra partners.

Ook burgers zullen in de toekomst dankzij het platform alle informatie over hun eigen perceel kunnen raadplegen. Dat gebeurt via Mijn Burgerprofiel – het loket van de Vlaamse overheid –, dat kan zowel via het web als via de mobiele app. Vandaag kan de burger daar al het stedenbouwkundig uittreksel downloaden.

"“Als vastgoedmakelaars zijn we van bij de start van de verkoop het eerste aanspreekpunt. Het Vastgoedinformatieplatform zorgt ervoor dat we verkopers, (potentiële) kopers sneller en beter kunnen informeren over een van de belangrijkste beslissingen in hun leven. Het VIP sluit dan ook aan bij onze ambities van een duurzame digitalisering van de sector via RealSmart."

Stephan De Witte

Directeur CIB

Een initiatief van de Vlaamse Overheid, lokale besturen en de vastgoedsector in Vlaanderen

In maart 2021 besliste de Vlaamse Regering na een haalbaarheidsstudie van de Vlaamse overheid samen met de Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Beroepsverenging van Vastgoedmakelaars (CIB) en de Federatie van het Notariaat (Fednot) tot de bouw van het Vastgoedinformatieplatform. Dit werd eind 2023 afgerond en alle partners zijn intussen aangesloten.

Het Vlaams Parlement heeft intussen het initiatief decretaal bekrachtigd, waardoor het gebruik van het Vastgoedinformatieplatform verplicht is voor alle betrokken partijen.

"Het decreet en het Vastgoedinformatieplatform bieden een krachtige basis om de uitwisseling van vastgoedinformatie vlot en veilig te kunnen organiseren. Burgers en professionele dienstverleners moeten gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot kwaliteitsvolle vastgoedinformatie in het belang van een efficiëntere vastgoedmarkt"

Sammy Parmentier

Business Unit Lead Real Estate, Athumi

Over Athumi

Athumi, het Vlaams datanutsbedrijf, werd opgericht door de Vlaamse Regering en profileert zich als een neutrale derde partij die een faciliterende rol vervult door datasamenwerkingen over economische sectoren en over de grenzen van publiek en privaat binnen bereik te brengen.

Opgericht met het doel meer data meer inzetbaar te maken voor meer bedrijven, is Athumi verantwoordelijk voor onder meer de ontwikkeling en het beheer van het Vastgoedinformatieplatform.

Blijf verbonden met Athumi