Skip to content

Athumi levert Vlaamse datakluistechnologie in Nederland

Stichting Nederlandse Datakluis en Athumi bundelen hun krachten om een persoonlijke datakluis in Nederland te introduceren.

De Stichting Nederlandse Datakluis is ontstaan uit een samenwerking van de vijf grote mediabedrijven in Nederland (DPG Media, Mediahuis, NPO, RTL en Talpa Network). Zij delen de visie dat persoonsgegevens en gebruiksgegevens over enkele jaren niet langer worden opgeslagen in centrale systemen van aanbieders, maar in een persoonlijke omgeving van de gebruiker zelf. De consument terug aan de knoppen van zijn data brengen, dat is uiteraard ook de visie van Athumi.

In de komende twee jaar zal aan de hand van een reeks concrete pilots onderzocht worden op welke manier elke Nederlander een datakluis zal krijgen. De samenwerking tussen Stichting Nederlandse Datakluis en Athumi omvat technologische ondersteuning, evenals het delen van kennis en ervaringen.

Athumi – voorheen het Vlaamse Datanutsbedrijf – is al meer dan 2 jaar aan de slag met persoonlijke datakluizen in Vlaanderen, en daarmee is Vlaanderen de eerste regio ter wereld die dit operationeel aanbiedt voor zijn burgers .

Björn De Vidts, transitiemanager Athumi:

Deze -letterlijk- grensverleggende samenwerking met de vijf grote Nederlandse mediabedrijven markeert een belangrijke stap voor Athumi in het bevorderen van data-innovatie op een Europese schaal. Samen zetten we de standaard voor het aanbieden van innovatieve gepersonaliseerde diensten in een eengemaakte Europese datamarkt waarbij de consument controle en transparantie houdt over wat er met zijn data gebeurt.

De samenwerking tussen de Nederlandse mediabedrijven en Athumi start in januari 2024 en is ingegeven door een groeiend bewustzijn onder Europese burgers over het belang van hun data en privacy. Uit een onderzoek van 2021 van de DDMA (de vereniging voor data en marketing in Nederland) blijkt dat 89% van de consumenten meer controle wil over hun persoonlijke data. Nederlandse mediabedrijven delen deze visie en zijn het afgelopen jaar gestart met het onderzoeken en ontwikkelen van de mogelijkheid voor consumenten om hun persoonlijke data op te slaan en te beheren via een persoonlijke datakluis.

De Stichting Nederlandse Datakluis, gefinancierd door mediapartijen en de Europese Unie, start met de ontwikkeling van een prototype, dat voor de zomer van 2024 zal worden getest. De ambitie reikt verder dan de Nederlandse grenzen en de mediasector, en er wordt gestreefd naar brede adoptie in zowel commerciële als publieke sectoren. Naast Athumi dragen ook andere partijen bij, waaronder de Belgische startup DataVillage en de Nederlandse startup Muse.

Martijn Van Dam, bestuurder Stichting Nederlandse Datakluis:

We geloven dat de unieke combinatie met de technologische expertise van Athumi cruciaal is om onze ambitie te realiseren: het creëren van een universele standaard voor veilig en gedecentraliseerd persoonlijk databeheer. Deze samenwerking gaat verder dan de Nederlandse grenzen of de mediasector en zal de normen voor privacy en dataveiligheid beïnvloeden.

Het uiteindelijke doel is om de persoonlijke datakluis in 2025 breed te introduceren bij het Nederlandse publiek, gebaseerd op de resultaten van experimenten en tests die het komende jaar zullen plaatsvinden.

Stichting Nederlandse Datakluis

De Stichting Nederlandse Datakluis is ontstaan als initiatief vanuit de vijf grote mediabedrijven van Nederland: DPG Media, Mediahuis, NPO, RTL en Talpa Network. Zij delen de visie dat persoonsgegevens en gebruiksgegevens over enkele jaren niet langer worden opgeslagen in centrale systemen van aanbieders, maar in een persoonlijke omgeving van de gebruiker zelf. Daarom willen ze samen onderzoek doen naar de toepasbaarheid. De Stichting coördineert dat onderzoek en ontwikkelt de datakluis als een neutrale nutsvoorziening die voor iedereen toegankelijk en bruikbaar is.

Athumi

Athumi, het Vlaamse datanutsbedrijf, is een innovatieve speler die een leidende rol vervult in de wereld van datasamenwerking en digitale transformatie. De kern van haar missie ligt in de overtuiging dat data de ruggengraat vormt van moderne samenlevingen en economieën. Opgericht met het doel meer data meer inzetbaar te maken voor meer bedrijven, faciliteert Athumi de uitwisseling van gegevens tussen bedrijven, overheden en consumenten. Athumi verzorgt hierbij de cruciale backbone voor deze datastromen. Athumi is als het ware een onafhankelijke derde partij, een data-intermediary, die zowel bedrijven als overheden ondersteunt bij het benutten van persoonsgegevens en vertrouwelijke data en en zo helpt meerwaarde creëren.

Solid

De Athumi Pods (Personal Online Datastores), gebaseerd op de open standaard Solid, vormen een digitale datakluizeninfrastructuur die toelaat dat data decentraal wordt beheerd. Als pionier in Vlaanderen heeft Athumi geïnvesteerd in een productierijpe infrastructuur, waarmee het principe van controle over eigen data wordt verzekerd.

Blijf verbonden met Athumi