Skip to content

Athumi @ The Expo: Manage My Health

Athumi werkt onder de vlag ‘Manage My Health’ aan innovatieve toepassingen om meer te doen met beschikbare gezondheidsdata. Lees hieronder hoe we -samen met onze partners- persoonlijke data slim en veilig laten samenwerken.

IMG 1674 1

Wat is 'Manage my Health'?

Gezond zijn is meer dan alleen niet ziek zijn. Het betekent ook dat je je goed voelt, energiek bent, en kunt genieten van het leven. Bewegen en sporten hebben bewezen positieve effecten op lichaam en geest, die je kunnen helpen om ziektes te voorkomen en je welzijn te verhogen. 

Daarnaast zijn er natuurlijk een heleboel randfactoren die mee bepalen welke specifieke activiteiten haalbaar zijn. Denk aan beschikbare tijd, leefomgeving, voeding, leeftijd, (chronische) ziektes, allergieën, enzovoort.

Bewegen en sporten hebben de laatste jaren al een sterke data-component gekregen, met activity trackers, sporthorloges, hartslagmeters en uiteraard alle bijbehorende apps.

"Je eigen vooruitgang kunnen meten en delen of vergelijken met anderen is vaak een extra motivator voor sportieve prestaties."
Sarah Smits

Sarah Smits

Lead Business unit Health

Ook zijn er tegenwoordig ook meer en meer andere gezondheidsgegevens die makkelijker meetbaar zijn geworden. Denk aan slimme weegschalen, realtime monitoring van de bloedsuikerspiegel, scans van de volledige lichaamssamenstelling, gedetailleerde inzichten in de cardiovasculaire stand van zaken, enzovoort.

Een heleboel data dus, die gecombineerd en geanalyseerd kunnen worden om verbanden te ontdekken en beter preventief gezondheidsadvies te geven.

Toch zijn er nog enkele hinderpalen om de filosofie van ‘meten is weten’ naar een hoger of meer geïntegreerd niveau te tillen. Veel van deze gegevens zitten opgesloten in silo’s en er is nog geen geschikte manier om er buiten de app of het platform mee aan de slag te gaan. Zou dat anders kunnen?

Zeker wel! Athumi werkt onder de vlag Manage My Health aan innovatieve toepassingen om meer te doen met beschikbare gegevens, en dit in samenwerking met We Are en Departement Zorg.

In samenwerking met onze partners

Partners health 1

In de praktijk

Enkele voorbeelden hoe deze innovatieve toepassingen in de toekomst concreet in de praktijk gebracht zouden kunnen worden kan je hier vinden:

Manage my Health voorbeeld 1

Voorbeeld 1

Gepersonaliseerd advies voor een gezonder leven

Je legt een Energy Scan af bij Energy Lab:

  

  • Je vult een gezondheidsvragenlijst in.
  • Op basis daarvan wordt een sport- en voedingsschema opgesteld.
  • Daaraan wordt informatie uit Vitalink - zoals bijvoorbeeld een voedselallergie-schema - toegevoegd.
  • Zo kom je tot een persoonlijk gezondheidsprofiel.

  

Deze gegevens worden slim én veilig gedeeld met een supermarkt of aanbieder van maaltijdboxen om de juiste voedingsproducten aan de juiste prijs te kunnen aanbieden, rekening houdend met het opgestelde voedingsschema, persoonlijke voorkeuren (bvb. veggie of vegan), én allergieën en intoleranties.

Manage my Health voorbeeld 2

Voorbeeld 2

Betere medische dienstverlening

Stel, je gaat naar de huisarts of specialist. Je wilt hen een completer en juister beeld geven van relevante aspecten van je leven, want zo wordt het voor hen gemakkelijker om beter preventief advies te geven. 

   

Denk bijvoorbeeld aan:

   

  • gericht sport- en bewegingsadvies op basis van zelf verzamelde data of inzichten uit specifieke sporttesten
  • sneller opmerken van risico’s op type 2-diabetes
  • het efficiënter voorkomen van hart- en vaatziekten
  • etc
Manage my Health voorbeeld 3

Voorbeeld 3

Meewerken aan het algemeen belang en betere preventie

De veiligheid en controle die ingebakken zit in de Athumi Pod heeft niet alleen impact op individueel vlak. 

 

Aangezien het mogelijk wordt om specifieke gegevens anoniem te delen, kunnen burgers vrijblijvend deelnemen aan grootschalige bevolkingsonderzoeken van academische of overheidsinstellingen. Met een deelname aan zo’n datagedreven preventieonderzoek draag je op een laagdrempelige manier bij aan de Vlaamse Health Data Space, een initiatief met veel (gezondheids)potentieel.

   

Een belangrijke pijler van dit ecosysteem is de ZorgAtlas, een krachtig datadeelplatform voor (overheids)data rond gezondheid en welzijn. Door aan de slag te gaan met gedetailleerde datasets van grote groepen mensen kunnen onderzoekers nieuwe inzichten blootleggen die uiteindelijk leiden tot betere aanbevelingen om langer gezond en fit te leven.

Wat is Athumi?

Athumi, opgericht door de Vlaamse Regering als neutrale data-intermediair, helpt bedrijven en sectoren om meer datasamenwerking te bereiken. Athumi heeft een duidelijke B2B-focus maar opereert ook in een B2B2C-context met een maatschappelijke opdracht richting burgers en de samenleving. Dankzij Athumi kunnen burgers veilig deelnemen aan de data-economie, terwijl bedrijven meer mogelijkheden krijgen om innovatieve B2B- en B2C-diensten aan te bieden.

Wat doet Athumi?

Athumi wil bedrijven dichter brengen bij hun gebruikers en consumenten.

Door controle en transparantie over gevoelige data voor de consument te voorzien, door vertrouwen tussen bedrijven te creëren, kunnen we meer data laten stromen.

En meer data betekent meer innovatie. Aangezien Athumi een neutrale partij is en geen enkel business belang heeft bij de data die we laten samenwerken, zijn we ideaal geplaatst om bedrijven te laten kennismaken met deze nieuwe vorm van datasamenwerking, over de grenzen van hun thuismarkt heen.

Elke nieuwe datasnelweg, elke nieuwe verbinding opent nieuwe mogelijkheden voor nieuwe producten, nieuwe diensten, nieuwe inkomstenmodellen.

Waarvoor staan Athumi Pods?

Athumi Pods zijn ‘Personal Online Datastores’ wat je kan vergelijken met een online persoonlijke datakluis. In zo'n Pod kan bijvoorbeeld een consument zijn of haar persoonsgegevens  bewaren en hij of zij kiest wie wanneer toegang heeft tot welke data en voor welke periode. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld een Pod voor je woning waar je alle relevante en gevoelige data van je smart apparaten in verzamelt. Zie ook: De Athumi Pod.

Wat is de gezondheidskluis Vitalink?

Vitalink is een beveiligd IT-platform dat gestructureerde gezondheidsinformatie deelt tussen verschillende gezondheidsactoren die betrokken zijn bij jouw zorg. Uiteraard kun je ook zelf toegang krijgen tot je eigen dossier. In de toekomst zal het mogelijk zijn om zelf informatie toe te voegen, waardoor je meer inzicht krijgt in je gezondheid en meer controle hebt over je behandeling.

Dankzij het delen van informatie kunnen zorgverleners effectiever samenwerken en hebben ze altijd de meest recente basisinformatie tot hun beschikking. Dit is met name cruciaal voor gezondheidsinformatie die essentieel is om de zorgcontinuïteit te waarborgen, geïntegreerde zorgverlening mogelijk te maken en bij te dragen aan preventieve zorgverlening. Het komt erop neer dat met bijvoorbeeld ook in het ziekenhuis toegang heeft tot belangrijke informatie uit het dossier dat je huisarts over je bijhoudt.

De gedeelde gegevens via Vitalink omvatten onder andere je medicatieschema, een samenvatting van je medisch dossier bij je huisarts, vaccinaties, het dossier van Kind&Gezin voor jonge kinderen, bevolkingsonderzoeken naar kanker, enzovoort.

Vitalink fungeert als het platform waar al deze gegevens worden opgeslagen en gedeeld, hoewel het zelf geen afzonderlijke softwaretoepassing is. Zorgverleners zijn verbonden met Vitalink via hun eigen softwarepakket of het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis. Als burger kun je je gegevens raadplegen via webapplicaties zoals MijnGezondheid, MyHealthViewer, Cozo, MyNexusHealth, en via mobiele apps zoals Mijn Geneesmiddelen of Helena. Voor meer informatie zie Vitalink.

Wat is het verschil tussen de persoonlijke datakluis van Athumi en de kluis Vitalink?

De persoonlijke datakluis van Athumi en de kluis Vitalink verschillen in focus en doelstellingen. Vitalink is een Vlaamse gezondheidskluis voor zorgverleners om gegevensuitwisseling te faciliteren en zorgcontinuïteit te ondersteunen, terwijl de persoonlijke datakluis van Athumi binnen het Solid-ecosysteem gericht is op veilige data-uitwisseling op verzoek van de burger. Beide kluizen vullen elkaar aan en versterken elkaar in het belang van de burger binnen het gegevensdelingsecosysteem in de zorgsector.

In Vitalink de data vindt die je zorgverleners nodig hebben om samen te werken, en dit volgens de regels die interfederaal zijn afgesproken. Wil je bepaalde van die gegevens ook met anderen delen, of wil je andere gegevens dan die uit Vitalink delen met je zorgverleners, dan kan je dit doen met Athumi.

Hoe kan de burger de toegang tot informatie in Vitalink beheren, en hoe kunnen ze zelf deze informatie beheren/raadplegen?

Vitalink maakt deel uit van het interfederale ecosysteem eGezondheid, waardoor het verbonden is met de ziekenhuisnetwerken en met de tegenhangers van Vitalink in Wallonië en Brussel. Binnen dit netwerk gelden uniforme afspraken met betrekking tot het beheer en de bescherming van persoonlijke gegevens. Je gegevens worden uitsluitend gedeeld wanneer je expliciete toestemming hebt gegeven voor het delen ervan. Deze toestemming geldt zowel voor gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen als voor verbindingen met de eerste lijn via Vitalink. Daarnaast is er een zorgvuldig systeem van zorgrelaties opgezet, waardoor alleen zorgverleners met wie je een formele relatie hebt, jouw gegevens mogen raadplegen of aanvullen. Je hebt zelf de mogelijkheid om je zorgrelaties en toestemming online te bekijken en aan te passen via platforms zoals Mijn Gezondheid, MyHealthViewer, Cozo, enzovoort. Meer info: Informed consent en zorgrelaties | Vitalink.

Wat is We Are?

We Are geeft burgers controle over hun persoonlijke gezondheidsdata. Met de We Are tools en principes kunnen mensen hun eigen data beheren en beslissen wie toegang heeft tot welke gegevens. Voor meer informatie zie We Are.

Wie werkt We Are uit?

We Are wordt ontwikkeld door een partnerschap van verschillende organisaties in de gezondheidszorg, namelijk Domus Medica, VITO, het Vlaams Patiëntenplatform en Zorgnet Icuro. Samen creëren zij een duurzaam systeem voor het beheren van persoonlijke gezondheidsgegevens. Voor meer informatie zie We Are.

Waarom is We Are nodig?

Om hun gezondheidsdata te delen en hergebruiken is vertrouwen van de mensen essentieel. Niet enkel bouwen we de veiligheid in de technologie en infrastructuur in, We Are geeft dat vertrouwen ook effectief vorm in hoe je toestemming geeft over data. We maken het heel transparant en visueel wie je data gebruikt en met welk doel en jij beslist steeds wie hoelang en waarvoor toestemming heeft, en op elk moment kan je die intrekken.

Voor meer informatie zie We Are.

Wat is jouw dataprofiel?

imec ontwikkelde een test waarbij je kan ontdekken wat jouw dataprofiel is. Ben je een Onbezorgde Opportunist, een Losbandige Liefhebber, een Privacy Pionier of toch eerder een Argwanende Achterblijver?