Skip to content

Solid: kluistechnologie voor consumenten en bedrijven

Onze kluistechnologie is een unieke ‘secure and privacy by design'-oplossing die consumenten en bedrijven toelaat om persoons- en confidentiële data veilig op te slaan. Ze bepalen zelf welke toepassingen toegang krijgen tot bepaalde gegevens in ruil voor diensten die een meerwaarde betekenen. Met dit platform creëren we een cruciale pijler van de data-economie.

Persoonlijke en confidentiële data veilig en gedecentraliseerd bewaren met Solid

Het Solid-concept is bedacht door sir Tim Berners-Lee, wiens ideeën mee aan de basis liggen van het World Wide Web, en komt voort uit zijn bezorgdheid over de data van de consument die bij de bedrijven zitten en waarover de consument geen controle meer heeft. Data zitten vast in silo’s en kunnen dan ook niet stromen en samenwerken.

Solid legt een reeks specificaties voor standaarden vast om ervoor te zorgen dat mensen en bedrijven hun data veilig en gedecentraliseerd kunnen bewaren in een Solid Pod (Personal Online Datastore).

Deze kluistechnologie heeft verschillende voordelen:

 • Veiligheid: persoonsgegevens en confidentiële data worden beveiligd met encryptie en gedecentraliseerd opgeslagen in een persoonlijke datakluis.
 • Controle: consumenten hebben controle over hun eigen datakluis en de gegevens in de kluis: ze bepalen zelf met welke bedrijven, overheden of organisaties ze welke data delen en voor hoe lang.
 • Gebruiksgemak: zowel consumenten als bedrijven besparen tijd en geld door efficiënter betrouwbare gegevens te kunnen uitwisselen, in lijn met ‘privacy by design’.
 • Betrouwbaarheid: ons bedrijf is een betrouwbare partner die een gedegen beheer en exploitatie verzekert van het datakluizen-platform met decretale waarborgen voor het behoud van controle door consumenten en bedrijven over persoons- en confidentiële gegevens en beveiliging.

Datasamenwerking met kluistechnologie

Hernieuwd vertrouwen in het gecontroleerd delen en laten samenwerken van data maakt nieuwe toepassingen mogelijk die een meerwaarde betekenen voor consumenten.

Door innovatieve diensten aan te bieden kunnen bedrijven ervoor zorgen dat consumenten tijd en geld besparen en met meer controle over hun data gebruikmaken van online services.

Enkele voorbeelden:

 • Uw loopbaangerelateerde data delen met werkgevers en andere spelers die diensten voor een optimale loopbaan kunnen leveren.
 • Een adreswijziging, geboorte of overlijden vanuit de persoonlijke kluis in één keer doorgeven aan tientallen bedrijven, overheden en organisaties.
 • Efficiënter woning- en renovatieadvies door het delen van EPC, energieverbruik, gezinssamenstelling, ...
 • Slaap- en bewegingsgegevens van slimme horloges delen met huisarts, diëtist of personal trainer.

Kluistechnologie geeft consumenten weer controle over hun data en kan bedrijven – met expliciete instemming van de consument – toegang geven tot data die eerder onbereikbaar waren.

Kluistechnologie

Bovendien moeten bedrijven minder tijd en geld investeren in het zoeken, bewaren en bijwerken van gegevens en kunnen ze zich toespitsen op innovatieve producten en diensten. Dit alles draagt bij aan de ontwikkeling van de data-economie.

Onze visie op de rol van kluistechnologie

Ons team verricht pionierswerk op gebied van de implementatie van deze baanbrekende kluistechnologie. We werken nauw samen met SolidLab en Imec om van Vlaanderen de koploper in Solid-kluistechnologie te maken in Europa en de wereld.

We werken aan concrete toepassingen om de toegevoegde waarde aan te tonen, vaak in samenwerking met de bedrijfswereld. Al deze investeringen zorgen ervoor dat we producten en componenten opbouwen voor een vlotte datastroom, en de risico’s en kosten beperken voor partners die met ons in zee gaan.

Kluistechnologie inzetten in uw bedrijf of sector

Momenteel werken we in samenwerking met het bedrijfsleven aan data-ecosystemen voor sectoren zoals HR, gezondheid, vastgoed en energie. Onze kluistechnologie maakt het mogelijk om data in te zetten en te innoveren over de verschillende sectoren heen.

Bekijk welke oplossingen wij als betrouwbare partner realiseren, neem deel aan bestaande data-ecosystemen of laat u inspireren tot de creatie voor een nieuw data-ecosysteem.

Veelgestelde vragen over Solid

Waarvoor staat Solid?

Solid is een specificatie die bestaande webstandaarden aanvult om een omgeving te creëren waarin individuen autonomie kunnen behouden, de controle over hun gegevens behouden en toepassingen en diensten kunnen kiezen die aan hun behoeften voldoen. Het laat consumenten toe om hun gegevens veilig op te slaan in een gedecentraliseerde datakluis, die pod wordt genoemd.

Wanneer gegevens worden opgeslagen in iemands pod bepaalt hij welke mensen en toepassingen er toegang toe hebben. Op deze manier is ethische, gedecentraliseerde opslag, beheer en overdracht van persoonlijke gegevens mogelijk.

Wat kan een bedrijf met Solid doen?

Dankzij onze Solid-specificatie en het daarop gebouwde kluizenplatform kunnen bedrijven en overheden sneller data delen met andere bedrijven en nieuwe innovatieve oplossingen bouwen, telkens met een consument die beslist of en in welke mate hij bedrijven de toegang geeft tot die data.

Waarom is Solid op technisch vlak te vertrouwen?
 • Het door ons bedrijf opgezet Solid datakluizen-platform is het eerste productieklare in zijn soort dat geheel in lijn is met het GDPR en Schrems2.
 • Het geeft invulling aan digital en data sovereignty, en geeft zodoende invulling aan de ambitie van de Europese overheden om de consumenten meer zeggenschap te geven over wat er met hun data gebeurt.
 • Het is ontworpen op basis van de principes van beveiliging en ‘privacy by design’, met inbegrip van onder meer volledige encryptie van de data.

Veelgestelde vragen over Solid Pods

Waarvoor staan Athumi Pods?

Athumi Pods zijn ‘Personal Online Datastores’ wat je kan vergelijken met een online persoonlijke datakluis. In zo'n Pod kan bijvoorbeeld een consument zijn of haar persoonsgegevens  bewaren en hij of zij kiest wie wanneer toegang heeft tot welke data en voor welke periode. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld een Pod voor je woning waar je alle relevante en gevoelige data van je smart apparaten in verzamelt. Zie ook: De Athumi Pod.

Wat kan een bedrijf met Athumi Pods?

Een bedrijf kan het Solid datakluizen-platform gebruiken om persoonsdata in lijn met ‘privacy by design’ te beheren, inzichtelijk te maken voor en beschikbaar te stellen aan de persoon (klant) als dienstverlening met meerwaarde. De pods of datakluizen zijn daarbij de technologie die dit toelaten.

Hoe werkt een Athumi Pod?

Een Athumi Pod is uniek dankzij het datamodel dat ‘linked’ is, waardoor de data machineleesbaar wordt zonder maatwerk of manuele tussenkomst. Dit is een heel ander gegeven dan bijvoorbeeld een Dropbox waar je bijvoorbeeld een pdf-document in plaatst, zonder meer.

We maken met de Athumi Pods data echt los uit de applicaties, waar ze nu opgesloten zitten in een specifiek model van de applicatiebouwer. Op deze manier ontstaat echte datasamenwerking en komen veilige data-ecosystemen tot stand. Onze persoonlijke Pod maakt dus niet enkel een veilige opslag van gegevens mogelijk, maar is vooral bedoeld om gegevens met behoud van volledige controle en transparantie te delen met vertrouwde partijen.

Onze partners

We realiseren producten en oplossingen altijd door samen te werken. Met onze partners zetten we Vlaanderen op de kaart als wereldspeler in datatech.

Op zoek naar een partner in datasamenwerking?

Reken op een betrouwbare datasamenwerking. We helpen u graag met uw dataproject.