Skip to content

Machtigingen en protocollen

Modaliteiten inzake de toegang tot of de mededeling van persoonsgegevens zijn vastgelegd in volgende machtigingen die aan athumi en haar onderaannemers zijn verleend en protocollen tussen verschillende instanties van de Vlaamse Overheid.

Algemene machtigingen

Specifieke machtigingen en decreten

Voorschriften en bepalingen over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens